fredag 8. november 2013

Malingsteknikker i bildeskaping


I del 1 av arbeidskravet i kunst pg håndverk skulle vi bli kjent med ulike maleteknikker, redskaper og materialer og deres muligheter og begrensninger.

Vi startet med en utprøvingsfase for å prøver ut ulike materialer og redskaper. Vi skulle benytte ulike underlag. Malemediene vi skulle prøve ut var akryl, akvarell, vannbasert oljemaling, eggtempera og goache


Vi skulle ha minst 6 prøver fra hver malingstype og finne et enkelt motiv for enklere å sammenligne og finne materialenes egenskaper. Til alle utprøvingene skrev vi ned notater og erfaringer.

Dette skjemaet er fint å ha med seg videre, både til den didaktiske delen og som utgangspunkt for undervisning senere.


I del 2 av oppgaven skulle vi lage en bildeserie som sto i tydelig sammenheng til hverandre. Vi skulle ut fra utprøvingene velge malemedie selv og begynne valget vårt. Akvarell og akryl var kjente malingsmedier fra før så de var utelukkende. Jeg valgte å bruke Eggtempera, fordi det var spennende å blande sin egen maling og det var et godt medie å jobbe med.

Min bildeserieBildeserie i skole

En bildeserie kan være alt fra fotografier, til tegninger, til malerier, til naturlige ting man finner i skogen. Etter 4.årstrinn skal elevene kunne bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram, i denne sammenhengen kan elevene ta profilbilder av hverandre og f.eks. redigere de til svarthvite bilder som kan bli en bildeserie av klassen. Ved å dele klassen inn i grupper, så kan de jobbe med å legge bildene inn et presentasjonsprogram som f.eks. PowerPoint og vise frem til resten av klassen eller skolen. De kan også jobbe med kompetansemålet om å lage enkle utstillinger av egne arbeider, der de henger opp bildeserien til utstilling for resten av skolen. Her kan de jobbe med komposisjonen av utstillingene sine.  Et kompetansemål etter 7.årstrinn er å lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film. I skolen kan man begynne å jobbe med bildeserier ved f.eks. å se på en tegneserie. Man kan snakke om hvordan bildene henger sammen og hvordan vi forstår at det er en serie. Videre kan elevene få tegne sin tegneserie og fortelle med egne ord hva de legger vekt på for å dekke kompetansemålet. Vi kan også snakke om det er andre ting å legge vekt på. Samme personer, farger, motiver, former, detaljer, osv. Et annet kompetansemål etter 7.årstrinn er å sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger. Å sette sammen en bildeserie og fortelle hvordan de henger sammen er en flott oppgave til dette målet i læreplan for kunst og håndverk.  For elever på 7.trinn kan en bildeserie i f.eks. maling være et flott sluttprodukt av et stort prosjekt om bildeserier. Elevene kan hente frem kunnskapene de har lært om bildekomposisjon, farger, teknikker, osv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar