Kunst og håndverk - LK06

Forslag til arbeidsmåter/årsplam i 3. og 4.klasse

Fag: Kunst og håndverk              Trinn/ klasse: 3. og 4.      
   
Uke
Kompetansemål
Arbeidsmåter - ideer
34
Visuell kommunikasjon
·Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
· Benytte overlapping i arbeid med tegning og maling
Årstid sommer
Tegne fra sommerferien -utstilling
Lage forside til en bok
Male bilder tilpasset årstiden.
35
Bretting, Origami
Stasjonsarbeid, brette en ting på hver stasjon. Brette en båt, hatt, spå, frosk
36
Visuell kommunikasjon
· Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger
· Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
· Lage enkle utstillinger av egne arbeider.
Fargesirkel
Lage fargesirkelen
Se på bruken i skilt, arbeidsklær, reflekser, logoer osv
Komplementærfarger på A3 ark med profilbilder i 100 % svart-hvit-kontrast oppå
Profilbilder i svart-hvit-kontrast.
Fingermaling
37
Fargesirkel - Bildebehandling
Lage plakater.
Profilbilder:
Svarthvitt og kontrastbilder.
Lag bursdagskalender med dato og bilder
38
Design
· Planlegge og lage enkle bruksgjenstander
Svart-hvit kontrast
Vise elevene hvordan man endrer et fargebilde til svart-hvit kontrast
Brodering
Brodere små lapper, f.eks. drikkebrikke
39
Design
· Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
Brette, klippe,
Lage hatt av en papptallerken. Brette den i to, klippe rundt kanten og skippe ut en figur.
Eventyrfigurer
Lage eventyrfigurer til et eventyr på flanellograf
41
Kunst
· Samtale om sin opplevelse av samtidskunst.
· Samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid.
Munch
Vi ser på bilder av Munch
42
Munch
Skrik i naturen
Vi ser på bilde skrik. Vi ser på bilder andre har laget av skrik. Elvene tegner sitt skrik. I gruppe lager elevene en skisse over hvordan deres skrik ser ut i naturen.
43
Skrik i naturen
Elevene bruker det de finner i naturen og lager sitt skrik. De tar bilder på ulike vinkler.
44
Ta bilder selv av sitt skrik, tegne
Vi bruker kull å tegne med. Lager en kulltoneskala
Tegne, male, trykk, kulltegninger
45
Design
· Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer.
Broderer
Fortsetter arbeidet vi har begynt på
46
Design
·Undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra ide til ferdig produkt.
· Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer.
· Bruke enkle hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre.
Sløyd
Lage gryteunderlag
47
Sløyd
Knagg
48
Design
· Planlegge og lage enkle bruksgjenstander
Visuell kommunikasjon
·Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
Snølykter
Forme snø til lykter.
49
Visuell kommunikasjon
· Lage enkle utstillinger av egne arbeider
Juleverksted
50
Juleverksted
1
Design
· Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer.
Strikke
Høre med bygdekvinnelaget om hjelp til strikking
Veve, strikke, brodere (korssting m. m),
2
Strikke en sommerfugl, nisselue.
3
Strikke
4
Design
· Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
· Bruke enkle hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre.
Trykk – grafikk
Lage stempel/bruke stempel
5
Trykk – grafikk
Jobber med variert materiale – mosegummi, linoleum
6
Trykk – grafikk
Tegne oppå trykk av helleristninger og tegne fra bilder av helleristninger.
7
Kunst
· Samtale om sin opplevelse av samtidskunst.
· Samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid.
Kunst - Kittelsen
9
Kunst i naturen
10
Kunst i naturen
11
Visuell kommunikasjon
· Benytte overlapping i arbeid med tegning og maling
Glassmaleri
12
Glassmaleri
13
Design
· Samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøet.
Arkitektur
· Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker.
Arkitektur
Bygge hus f.eks. med lafteklosser og legoklosser.
Intervjue eldre  ang. hvordan nærmiljøet så ut i gamle dager.
Bli kjent med forskjellige byggematerialer
Bygge et hus med for eksempel lafteklosser
14
Design
· Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
Arkitektur
· Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker.
Melkekartongby Vi sparer på melkekartonger og lager ulike bygninger
15
Melkekartongby Male, tegne, forme, skape, klippe, lime,
16
Visuell kommunikasjon
· Lage enkle utstillinger av egne arbeider
Arkitektur
· Tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden.
Kunst
· Bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer
Melkekartongby
Utstilling
17
Arkitektur
· Tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden.

Hus og rom sett ovenfra
Tegne hus og rom sett ovenfra,
18
Hus og rom sett fra siden
Tegne hus og rom rett forfra og rett fra siden.
19
Tegne en gate sett ovenfra
20
Design
· Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer

Perspektiv
Skrive bokstaver i ettpunkt perspektiv.
21
Perspektiv
Et hus
Tegner hus i ettpunkt-perspektiv
22
Kunst
· Bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer
Ute – kvistkunst
23
Visuell kommunikasjon
· Lage enkle utstillinger av egne arbeider.
Elevene er med og bestemmer
Gjøre noe mer av det vi har lyst til
24
Elevene er med og bestemmer
Prøve ut og bli bedre på ønsket oppgave
Kom gjerne med tips og ideer til andre aktiviteter og arbeidsmåter man kan bruke i skolen - på alle trinn! 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar