fredag 22. november 2013

Se(e)me(g)

se(e) me(g) ble utviklet som et billedkunstprosjekt i regi av Den Kulturelle Skolesekken i 2005. Prosjektet utforsker billedsjangeren mobiltelefonfotografering som samtidsestetikk, og ser på hvordan populærteknologien flytter etablerte kulturelle grenser og samtidig skaper et nytt billedspråk. Som et kombinert kunstproduksjons- og kunstformidlingsprosjekt griper det fatt i ungdommens forhold til teknologi, og deres selvforståelse i møtet med denne teknologien. Prosjektet har som mål å sette elever i ungdomskolen og i videregående skole inn i en kunstnerisk prosess av problemstillinger hvor temaet er dem selv. Gjennom bruk av tilgjengelig og sentral teknologi i ungdommenes liv, søker se(e) me(g) å stimulere til personlig utvikling og identitetsforståelse, samtidig som det jobbes med å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse.
Prosjektet fokuser på bildekunnskap (bildevett) og trygghet ved bruk av visuelt materiale i det offentlige. Mediasfæren (Facebook, Twitter, Myspace, blogger OSV). se(e) me(g) tar for seg bevisstgjøringen i bruk av dette nå allmenne visuelle språket. Det være seg konsekvensen av hva et bilde faktisk sier og hvordan det brukes, men også hvordan det potensielt kan misbrukes. Prosjektet griper særlig fatt i mobilkameraet, som både kan være et verktøy og et leketøy, med sine egne muligheter, regler og konsekvenser. Alle kameratyper preger hvordan vi fotograferer og hva vi tar bilde av. Dette nye telefonkameraet skiller seg således ikke ut, men har i tillegg telefon og billedfaks. Det er også det minste, mest private og mest tilgjengelig kameraet vi noen gang har hatt. Det er også en svært effektiv billedkringkaster. Du kan dele med dine venner som en kopimaskin, det kan fungere som en visuell notatblokk eller et globalt postvesen med umiddelbar levering. Det finnes en kameratelefon i de fleste lommer, større utbredelse gir økt tilgjengelighet og nye muligheter som fører i sin tur til kulturelle endringer.
Se(e) Me(g) har fem faser:

  1. Skolebesøk på 3 skoletimer med kunstnerpresentasjon/workshop
  2. Etterarbeid/hjemmelekse
  3. Innlevering av bilder på tilsendt nettside.
  4. Bearbeiding og produksjon av bildematerialet. Gjøres av se(e) meg team.
  5. Utstilling eller bok utgivelse.
Etter skolebesøket blir elevene bedt om å fortelle om seg selv gjennom å ta fire bilder av: 1) seg selv, 2) interessen sin, 3) maten sin, og 4) hjemmet sitt..Det er mulig for elever som ikke har kameramobil å låne med seg en telefon hjem. Denne skal leveres til lærer påfølgende skoledag, og sendes i utlevert konvolutt med utfylt informasjons ark om eleven!
Elevene leverer så bildene på internett. De får i forkant nettadressse, brukernavn og passord tilsendt på sin skole-epost. Det forutsettes at alle de fire bildene og samtykkeskjema med foresattes underskrift blir levert for at bildene blir ferdigstilt.
(Hentet fra www.seemeg.no,  23.11.13)Mitt seemeg-bidrag.

Seemeg er en morsom måte å jobbe med bilder i skolen. De ulike rammene kan fortelle mye om en som person. Men elevene må også være klar over bruken av bildene og hvilke bilder de ønsker å bruke for å fremstille seg selv. I denne oppgaven er ikke bare fotografering viktig, men også nettvett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar