fredag 21. februar 2014

Animasjon i skolen

I 1913 startet Norges historie på animasjon. Dette var 100 år siden i fjor og dette ble feiret med en utstilling. Det begynte med kritt på tavle, tegninger og har blitt videreutviklet til dukkeanimasjon, leireanimasjon og pikselasjon. Hele animasjonsfilmhistorien kan sees på Filmens Hus. 

«Animert i 100 år»
Animasjonsfilmen Sinna mann(2009) er basert på bildeboken av Gro Dahle og Svein Nyhus og handler om en familie på tre – mor, far og Boj. Faren er voldelig og Boj tror det er hans skyld. Filmen er laget i 2D og figurene er leddet med ståltråd. Flere bakgrunner er laget og noen av elementene på bakgrunn er til å bevege på. Filmen anbefales å se sammen med en voksen dersom man er under 7 år. Man må også vurdere gruppen man viser den til – filmen kan være støtende. Filmen er en kortfilm på 20 min, som på mange måter er en tankevekker og et budskap.


Bilde hentet fra filmen

Undervisningsopplegg for Sinna mann(2009)
Å jobbe med animasjon i skolen dekker flere mål og områder hos elevene. En film består ikke bare av bilder, men er en skapelsesprosess med scene, dukker, lyd og lys. Her går elevene gjennom en prosess fra ide, gjennom flere elementer og til et ferdig produkt.
Som starten på et animasjonsprosjekt må man legge opp til en generell introduksjon om animasjon og hva det går ut på. Vise til eksempler underveis og legge litt av føringen for hvordan man går frem. Siden undervisningsopplegget skal passe til to skoletimer må man kanskje også ha jobbet noe med animasjon tidligere og blitt kjent med den måten å jobbe på. En forutsetning er også at elevene er kjent med Movie Maker.

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i flere kompetansemål etter 7.årstrinn og bryte ned til et læringsmål:
  •   lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film
  •   benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse
  •   fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
Læringsmål: Gjennom tegning, motiv, linjer og utsnitt skal du lære å sette ulike elementer sammen til en kortfilm.

Læringsmålet inneholder ord som kan være vanskelig selv for en syvendeklassing og må derfor forklares. Men meningen er også at elevene skal bli kjent med flere begreper.

Etter at elevene er satt inn i hvordan man arbeider med animasjon og sett kortfilmen «Sinna Mann» skal klassen deles i grupper på to til tre elever. Hver gruppe skal velge ut en scene fra filmen og gjenskape den på sin måte. Elevene må fordele arbeidet mellom seg og samarbeide om oppgavene. Når man samarbeider i gruppe knyttes prosjektet opp mot samarbeid og sosiale læreplanmål. Hver gruppe skal lage en bakgrunn og den/de figurene som er med i valgt scene. Hver gruppe har tilgang til kamera og stativ/«animasjonsboks1», slik at de kan begynne fotograferingen når gruppene er klare. Etter fotografering settes bildene sammen i Movie Maker. Elevene legger på lyd med egne stemmer, enten om det er snakking eller lyd med annen virkeeffekt. Gruppen lagrer filmen og vurderer sin egen innsats i et egenvurderingsskjema som læreren har laget på forhånd av prosjektet. Dette har elevene hatt underveis i arbeidet, slik at de veit hva som kreves av dem. 

Stramme tidsrammer for prosjektet må settes på forhånd slik at prosjektet er gjennomførbart på to timer. Filmene kan vises på slutten av timene dersom det er tid til det. Dersom tiden ikke stekker til, kan man benytte seg av det på en god måte. Elevene kan få i lekse å se de andres filmer på skolens læringsplattform og gi tilbakemeldinger til de andre. Å vurdere hverandres arbeid skaper en forlengelse av prosjektet og elevene får tid til å reflektere over innsatsen. 

1Animasjonsboks er en kasse som er tilpasset animasjon i 2D, boksen kan enten lages selv eller kjøpes gjennom denne bloggen: http://animasjoniskolen.blogspot.no/

http://animasjoniskolen.blogspot.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar